Provozovatel webu

BcA.Jiří Alexander Bednář
IČ: 02641003
Nejsem plátce DPH

Povolení k provozování leteckých prací (PkL)
Poznávací značka: OK-X047A
Licence EASA A2 SPECIFIC. Provoz Třídy C2.

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona zapsaná v Živnostenském rejstříku
Úřad příslušný podle 
§71 odst. 2 živnostenského zákona: Magistrát města Brna
Sídlo: Marie Pujmanové 437/16, 60200 Brno - Pisárky, Česká republika