Kontext fotografie architektury

Představte si, že fotíte na první pohled ničím zajímavou stavbu. Obyčejná stavba s okny a vchodem. Jak takovou stavbu vyfotit?

Kontext architektury, okolí a historie budovy i jejich uživatelů vám udávají různé směry, jak takovou architekturu zachytit. A nemusí jít o pouhou fotografii, ale i o vhodnou formu prezentace fotografií.

Ta na první pohled lehce přehlédnutelná stavba totiž může při detailnějším pohledu a po zapojení do kontextu najednou odrážet zajímavé pohledy. Kupříkladu zjistíte, že výška domu je dána územním plánem, který z historického hlediska udržuje budovy v okolí ve stejné výšce, ale architekt měl důvtip a dům udělal mnohem vyšší, nicméně ze země si toho nikdo nevšimne.

Nebo dům může stát na okraji zatáčky, a pokud byste ji protáhli dál rovně, jakoby ulice pokračovala dál, všimnete si, že dům má nepatrný výřez, který toto protáhnutí znázorňuje. Obyčejná sestava oken najednou také dává smysl, protože jsou postavena ve stejném rytmu jako okolní historické budovy.

A jak se o tomto kontextu dozvíte? Tak, že se budete architekta ptát a budete mu naslouchat. Budete se zajímat o okolí, pojede se na lokaci podívat, budete studovat. Je to stejné jako při studiu na vysoké škole, pokud se o projekt sami nebudete aktivně zajímat, nic se o něm nedozvíte a nemůžete ho pochopit.

Jen tak zachytíte opravdový smysl budovy ve vztahu k okolí, důmysl architektů i jejich řešení. Jeden z mých oblíbených citátů od Erika Almase říká "There is a liberation in limitation" – omezení je svoboda. Právě díky seznámení se s kontextem projektu si stanovíte limity a nejedete projekt jen tak fotit zepředu uprostřed dne bez plánu. Naopak, zachytíte ho v jeho plné, na první pohled možná neznatelné kráse. A tím, že se jasně vymezíte, dostanete neuvěřitelné množství možností v tvorbě. Například i tvorbu kompozičně podobných záběrů, jako byly fotografovány ve své době okolní historické budovy.

Uvažujte o fotografii nad rámec uchování momentu. Přemýšlejte i o okolnostech jejího vzniku, jejího okolí, poznejte fotografovaný objekt nebo subjekt a zachyťte ho ve správném kontextu.


Fotograf architektury Jiří Alexander Bednář