Městská hala Modřice

Měřítko městské struktury města Modřice není příliš velké, domy v Benešově ulici jsou jednopodlažní, dvojpodlažní zcela výjimečně trojpodlažní. Nový objekt sportovní haly ctí tento princip a výšku okolní zástavby i přesto, že hala má světlou výšku v rozmezí 9 – 11 metrů, což je výška trojpodlažního domu. Vyhrazený prostor pro stavbu haly je klín mezi železničním koridorem a základní školou, což může zlepšit hlukové poměry pro budovu školy, ale zároveň zhoršit poměry světelně technické v učebnách. Proto je budova haly situována na samé hranici území směrem k trati.
–Zdroj: BOD Architekti

Architekti:
BOD Architekti – www.bodarchitekti.cz

Klient:
BOD Architekti – www.bodarchitekti.czVšechna práva vyhrazena © 2014-2020 Jiří Alexander Bednář