Co je fotografie architektury a jak ji využíváme?

Fotografie je komunikační a dokumentární prostředek.

Fotografie architektury a interiérů je při dokončení projektu důležitá jak pro archivaci projektu – zachycení čisté formy tvorby architekta, tak pro publikaci projektu – propagaci v médiích a v portfoliu, tedy jako nástroj pro marketing. Nejde jen o pouhý výdělek, ale i komunikaci určitých myšlenek, které mohou ovlivňovat (budoucí) architekty. Díky fotografii a videu můžeme sledovat vývoj architektury a architektů samotných, a navštívit projekty, ke kterým se nemůžeme dostat z pohledu jednoho člověka – fotografa.

Architektura i fotografie jsou expresivními prostředky, které spolu komunikují a navzájem se ovlivňují. Architekt vytváří prostor, který komunikuje s jeho investory a fotografie komunikuje jeho tvorbu širokému publiku. Fotografie nám tak umožňuje prožívat prostor i mimo něj.

Díky metaforám a symbolismu je fotograf schopen vyjádření komplexních myšlenek architekta, aniž by je doslovně popisoval a nechává tak na divákovi jejich interpretaci. Kontext architektury, interiérů, použitých materiálů, ale i okolí – dokonce i investor samotný může vést fotografii samotnou tak, že tento kontext vyjadřuje, předává a amplifikuje. A protože je pohled fotografa odlišný od architekta nebo investora, formuje tak i svůj pohled navenek.

Fotografie nás bere na cestu skrze estetické kvality architektury, intence architekta, technické dokonalosti a nedokonalosti struktury stavby a unikátního pohledu na ni. Zachycuje ji ve formě esteticky příjemné a technicky precizní.

Fotografie je jedinečnou reprezentací pohledu fotografa a každý další fotograf architekturu vyfotí jinak. Proto potřebujeme fotografy architektury a pouhá vizualizace, tedy pohled architekta samotného, nikdy nebude dostačující.

Fotograf architektury Jiří Alexander Bednář