Briefing fotografa architektury před focením

Co je briefing neboli informativní schůzka a v čem je pro fotografa, architekta, designera a i pro samotný marketing důležitý, aby bylo výsledné focení úspěšné.

Znát požadavky, předpoklady a možnosti obou stran je důležité. Záměr focení je nejlepší probrat v kooperaci s architektem, designerem, investorem nebo marketingovým oddělením. Měli byste zjistit, jaké jsou nároky, jaká jsou omezení a jaké jsou další možnosti produkce.


Buď je klient zvyklý na informativní schůzky kreativních projektů, nebo fotograf sám musí iniciovat schůzku a klást dotazy, které zajistí jak úspěch focení, tak odevzdání, propagaci, fakturaci a spolupráci na dalším projektu.


Zmínil bych několik málo bodů, na které je dobré znát odpověď, ale záleží na povaze projektu - ne každý bod je potřebný u každého projektu.

Díky komunikaci před focením se můžete vyhnout nepříjemnostem na focení a jiným nepředpokládaným problémům, které by pak mohly negativně ovlivnit produkci a spolupráci. A pokud něco nechcete, tak to, abyste po odevzdání fotografií zjistili, že váš klient měl jinou představu a není s vaší prací spokojen.

K briefingu je dobré připojit i scouting (průzkum lokace před focením) a podle potřeby i zjistit příběh prostoru před focením. Je možné spojit briefing a scouting dohromady, sejít se na lokaci, prohlédnout si prostory, zajistit připravenost pro den focení a probrat požadavky klienta.

Fotograf architektury Jiří Alexander Bednář